​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

សាររំលែកព្រះមរណទុក្ខ សូមទូលថ្វាយចំពោះ ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ នរោត្តម ម៉ារី រណឫទ្ទិ និងចំពោះព្រះរាជបុត្រា បុត្រីគ្រប់ព្រះអង្គ