​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា លើកទី៩ អាណត្តិទី៤ ពិភាក្សាលើការបិទបញ្ជីលទ្ធផលអាជីវកម្មប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០ និងអនុម័តផែនការអាជីវកម្មរបស់ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ដល់ ២០២៥

ព្រឹកនេះ!​ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១១រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី​០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា លើកទី៩ អាណត្តិទី៤ ពិភាក្សាលើការបិទបញ្ជីលទ្ធផលអាជីវកម្មប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០ និងអនុម័តផែនការអាជីវកម្មរបស់ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ដល់ ២០២៥ ។