​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីការទទួលបញ្ញើ និងការផ្ញើបញ្ញើក្នុងស្រុក ក្រោមការដឹកនាំរបស់ លោក ផ្លុង តូម៉ា អគ្គនាយករងប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា។

ព្រឹកថ្ងៃពុធ ៤កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១
កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីការទទួលបញ្ញើ និងការផ្ញើបញ្ញើក្នុងស្រុក ក្រោមការដឹកនាំរបស់ លោក ផ្លុង តូម៉ា អគ្គនាយករងប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា។