​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

ពិធីចុះហត្ថលេខា លើអនុស្សារណៈកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិការយោគយល់ ត្រីភាគី រវាង ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា និង សមាគមពាណិជ្ជករដឹកជញ្ជូនទំនិញ និង ក្រុមហ៊ុនស៊ូភើអេបតិចណូឡូជីភីអិលស៊ី

ងាកមកបង្កើនដៃគូសហការ ដើម្បីប្រយោជន៍អតិថិជន!
ព្រឹកថ្ងៃពុធ ៧កើត ខែមាឃ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
នៅស្នាក់ការកណ្តាលប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា មានរៀបពិធីចុះហត្ថលេខា លើអនុស្សារណៈកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិការយោគយល់ ត្រីភាគី រវាង ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា និង សមាគមពាណិជ្ជករដឹកជញ្ជូនទំនិញ និង ក្រុមហ៊ុនស៊ូភើអេបតិចណូឡូជីភីអិលស៊ី ។