​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

កិច្ចប្រជុំក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អោក បូរ៉ា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកត់ត្រាស្តុកចូលឃ្លាំង និង App ទទួលបញ្ញើ ,App ចែកបញ្ញើ

ព្រឹកនេះ ថ្ងៃសុក្រ ៦រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០
កិច្ចប្រជុំក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អោក បូរ៉ា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកត់ត្រាស្តុកចូលឃ្លាំង និង App ទទួលបញ្ញើ ,App ចែកបញ្ញើ ។