​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាសូមជម្រាបជូនអតិថិជនមេត្តាជ្រាបថា: សេវាបញ្ញើឆាប់រហ័សបើកទទួលផ្ញើទៅ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងសេវាបញ្ញើគ្រប់ប្រភេទបើកទទួលទៅ វៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ។