​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាមានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ការទទួលបញ្ញើផ្ញើទៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ ត្រូវបានផ្អាក ដោយសារបញ្ហាជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម COVID-19 បណ្តាលឲ្យមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស អាក់ខានស្ទើរតែទាំងស្រុង ។ យើងខ្ញុំនឹងជូនដំណឹង អំពីការបើកទទួលផ្ញើបញ្ញើ ឡើងវិញ នៅពេលខាងមុខ