​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

នាថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩លោកឯកឧត្តម អោក បូរ៉ា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា បានបំពេញទស្សនៈកិច្ច នៅក្រុងឡុងដិ៍ ចក្រភពអង់គ្លេស ដែលក្រុមហ៊ុន HYPASHIP ជាដៃគូបាន ទទួលស្វាគមន៍ និងអញ្ជើញចូល ទស្សនាវិមានរដ្ឋសភា Westminster ។